Shopping Cart
0

Polityka prywatności serwisu

Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług zakupu poprzez
Serwis.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Karolina Rodek -Wójcik Awangarda Urody Karolina Rodek-Wójcik.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i
zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich
wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie
danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju
aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.


Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w
przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący
sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “Cookies”].

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza
np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim,
zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba
ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym
momencie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć
rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych
oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób
widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają
niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać
własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

POLITYKA PRYWATNOŚCI NEWSLETTERA

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Karolina Rodek – Wójcik ul. Nadodrze 5d, Kamieniec Wrocławski 55-002.

 NASZE DANE KONTATKOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e- mail kontakt.autor.michalwojcik@gmail.com, telefonicznie pod numerem 518426872 lub adres korespondencyjny ul. Nadodrze 5d, Kamieniec Wrocławski 55-002.

 JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej dzięki której może być ona zidentyfikowana. Zgłaszając się do otrzymywania Newslettera, należy podać adres e-mail. Informacje te potrzebne są do wysyłania Newslettera. Przetwarzamy jedynie Twój adres e-mail aby móc przesłać Ci Newslettera.

CEL PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe służą nam do celów marketingowych. Będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości, zawierające informacje o dostępnych ofertach, promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, co sprawi, że zaprzestaniemy wysyłania naszego Newslettera. Subskrypcja Newslettera jest dobrowolna. Niepodanie adresu e-mail uniemożliwi nam dostarczanie Ci informacji o naszych aktualnych ofertach.

PODSTAWA PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przy zapisywaniu się do Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do chwili, gdy zrezygnujesz z subskrypcji Newslettera, tj. skorzystasz z prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych. Zrezygnować z subskrypcji Newslettera możesz w każdej chwili, wysyłając informację o rezygnacji na adres e-mail: kontakt.autor.michalwojcik@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 518426872.

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE?

Do przetwarzania danych opisanych wykorzystujemy dostawców usług technicznych. Twoje dane osobowe mogą być przez nas przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu związanym z wydawaniem i dystrybucją naszego Newslettera. Jeśli będziemy musieli przekazać Twoje dane usługodawcy, nastąpi to w ramach realizacji zamówienia zgodnie z naszymi instrukcjami.

 PROFILOWANIE

Każdy Newsletter zawiera losowo przypisany identyfikator. Na podstawie tej identyfikacji możemy stwierdzić, czy i kiedy został otwarty Newsletter oraz które linki zostały kliknięte i na tej podstawie utworzyć pseudonimowe profile użytkowników. Klikając na link w Newsletterze, łączymy ten profil użytkowania oparty na technologii plików cookie z pseudonimowymi profilami użytkowania, które pojawiają się podczas korzystania ze Sklepu Internetowego (np. surfowanie i robienie zakupów). Informacje te wykorzystujemy w formie pseudonimu w celu ujednolicenia personalizacji naszego Newslettera, tak abyśmy mogli na przykład składać Tobie oferty w biuletynie odpowiadającym poszukiwanym produktom w naszym sklepie internetowym.

TWOJE PRAWA

Masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Po prostu przestaniemy przesyłać do Ciebie nasze wiadomości marketingowe. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody.

Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, otrzymasz wówczas od nas kopię informacji osobowych jakie posiadamy. Ma także prawo jak do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega naszej ocenie czy jest uzasadniony.

Nadto możesz żądać:

– sprostowania danych osobowych, jeśli faktycznie są niekompletne lub uległy zmianie, usuwamy ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, uzupełnimy je lub aktualizujemy,

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli wniosek jest zasadny, ograniczamy się jedynie do czynności przechowywania danych, inne operacje przetwarzania danych będą wykluczone,

– przeniesienia danych osobowych, na tej podstawie wydajemy Tobie dane w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer lub innymi podmiotowi, jeśli o to wnosisz,

– usunięcia danych osobowych, usuniemy dane wówczas, jeśli przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Funkcję organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odpowiedź będzie udzielana Tobie na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez Ciebie adres o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności Newslettera będą publikowane na stronie internetowej i będą obowiązywać od daty ich publikacji jedynie na przyszłość.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub chciałbyś dowiedzieć się jeszcze więcej, pisz: kontakt.autor.michalwojcik@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 883174602.

COOKIE POLICY
This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website (https://www.aboutcookies.org/) which offers guidance for all modern browsers

POLITYKA COOKIES
 Strona zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
 użytkownika strony. Przeznaczone są do korzystania ze stron. Przede wszystkim zawierają nazwę
 strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu
 końcowym.
 Operator strony https://michalwojcikautor.pl/ jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym
 swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 Operator strony michalwojcikautor.pl wykorzystuje pliki (cookies) w celu: 
 a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede
 wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza
 tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu stron do panujących
 trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 c) możliwości logowania do strony;
 d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie.
 Strona stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są
 tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony (poprzez wejście na inną stronę,
 wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym
 użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować
 obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim
 urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
 Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików
 (cookies)w urządzeniu końcowym.
 Operator strony informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą
 ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej.
 Pliki (cookies) z których korzysta strona(zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą
 być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub
 na stronie jej producenta.